Strona w przebudowie

logo

EBSG Sp. z o.o.

ul. Kornela Makuszyńskiego 18

31-752 Kraków

info@ebsg.pl

tel. 505 575 425

ING 71 1050 1445 1000 0090 3009 7464
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000409489

Kapitał zakładowy 50 000 zł wpłacony w całości

NIP: 678-31-44-645

REGON: 122510896